Odličnost naših rešitev temelji na nenehem izpopolnjevanju znanja, izvrstnem poznavanju področij, izkušnjah ter inovativni kreativnosti.

Programski paket Naročnina

program_narocninaVodenje naročniške službe založniških podjetij; podpora dostavi edicij, fakturiranju dostavljenih izvodov in vodenju naročniških saldakontov, z vključeno statistiko, potrebno za načrtovanje strategije prodaje edicij.

NOVO!

Programski paket Naročnina bo pravočasno pripravljen za zakonsko zahtevano izdajanje e-računov proračunskim uporabnikom.

+ Več…

Programski paket Članarina

program_clanarina_solutioKartoteka članov stanovskih organizacij, z določenim naborom članovih osnovnih podatkov in določeno članarino, peridično fakturirano in vodeno v internih saldakontih; upravljanje s podatki za izdelavo internih, stanovskih članskih kartic.

+ Več…

Programski paket Licenčnik

Evidenca zbiranja licenčnih točk izvajalcev za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti; izvedba izobraževanj za pridobivanje licenčnih točk, z on-line preverjanjem veljavnosti licenc s pomočjo pametnih identifikacijskih kartic.

+ Več…